Er et sett med øvelser som er satt i system for å påvirker kroppen spesifikt.

Det innebærer at øvelsene har effekt på ulike deler av kroppen, alt etter hvilket sett av øvelser læreren velger. Eksempelvis kjertelsystem, ryggsøylen, nervesystemet, organsystemet eller energien i kroppen.

Yoga, og særlig medisinsk yoga, benytter en holistisk metodikk som jobber etter filosofien om at alt henger sammen med alt. Hvis du styrker et kroppssystem, virker dette positivt på andre system. Det vil for eksempel si at du også jobber med psykologisk/emosjonelle deler av deg selv, samtidig som du styrker fysiologiske deler.

Denne yogaen er en meditativ yogaform, der du konsentrerer innover, når du gjennomfører de fysiske øvelsene.

Hoveddelene i medisinsk yoga er bevisst pust, kroppsstillinger, mudras-hånd/finger posisjon, mantra- som er lyd/ord i en bestemt form for å skape effekt på energiflyten i kroppen, samt spesifikk øyeposisjon (for å påvirke hormonsystemet). Bevisst pust i kombinasjon med bevegelser er veldig virksomt for flere funksjoner i kroppen, eks utrensing, styrking av nervesystem, beskyttelse av cellene, balanse i hormonsystem osv.

Det er gjennomført flere forskningsprosjekter om medisinsk yoga. Man har sett på effekten med tanke på smertetilstander, ryggproblemer og søvnvansker. Forskningen kan vise til gode resultater.

Målet for læreren er at lysten til også å gjøre yoga hjemme, utvikles.