Levvel fysioterapi er for alle, uansett utgangspunkt, sykdomshistorie og treningsgrunnlag. Her blir du møtt med forståelse, sett av fagpersoner og invitert inn i trygge og inkluderende omgivelser. Marrit har tett samarbeid med vår Personlige trener Einar hvis man ønsker en kombinasjon av disse tilbudene.

Marrit De Veen er utdannet fysioterapeut ved Hanze Hogeschool i Groningen, Nederland. Hun har bred erfaring innenfor tverrfaglig praksis og allmenn fysioterapi. Hovedinteresse er muskel- og skjelettplager, med økt kompetanse innen kroniske smerte og rehabilitering. Hun er opptatt av å veilede den enkelte i hva han/hun kan gjøre for å bedre sine plager, i form av f. eks. øvelser. Dette i kombinasjon med hands-on behandling vil gi det beste resultatet.

 

Undersøkelse (45 minutter): kr 780,-

Behandling (30 minutter): kr 520,-

LEVVEL medlemmer har 10% rabatt på prisen

 

Ta kontakt med Marrit på epost: fysioterapi.levvel@vigor.no eller telefon 776 68 919